Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

Quants fedataris es necessiten?

Per aconseguir les 50.000 signatures necessàries i si és possible moltes més és imprescindible el major nombre de fedataris que puguin recollir les signatures. Tots som necessaris.

El nombre de fedataris serà indicatiu de la força del nostre moviment i de la necessitat d’aprovar la regulació del cultiu, transport i distribució del cànnabis