Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

Quan haurien d’aconseguir-se?

Els Fedataris han de proposar-se al Parlament abans de l’inici del període de recollida de signatures.

Atenció: La data límit prevista per presentar els fedataris al Parlament és el 15 maig.