Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

Proposició de Llei d’associacions de persones consumidores de cànnabis

La Mesa del Parlament de Catalunya, en la seva sessió del 21 d’abril de 2015, ha admès a tràmit la Iniciativa Legislativa Popular La Rosa Verda, proposició de llei d’associacions de persones consumidores de cànnabis.

El text legal integra els criteris de regulació de la societat civil i de la resolució de la comissió de salut del Parlament de Catalunya del 29 de gener del 2015, per superar els problemes que l’alegalitat produeix en les persones consumidores, les administracions públiques i la societat en general.

Es tracta de la primera proposició de llei a Europa que preveu el cultiu, transport i distribució del cànnabis. És doncs un important pas endavant en el procés de regulació de l’activitat de les associacions cannàbiques i el reconeixement dels drets dels consumidors.

Aquesta decisió obre la porta a la societat civil que ha de ser capaç de recollir un mínim de 50.000 signatures en 120 dies hàbils perquè la proposta pugui ser debatuda i aprovada pel Parlament.

Amb l’admissió a tràmit de la proposta s’acaba amb èxit la segona fase de la Rosa Verda, havent-se aconseguit una proposició de llei en tràmit, aportant solucions als partits polítics en ple procés electoral, per acabar amb la alegalitat.