Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

La resposta de la societat és a les signatures

A hores d’ara la única proposta legislativa viable és l’admesa a tràmit pel Parlament de Catalunya: La Rosa Verda, proposició de llei d’associacions de persones consumidores de cànnabis, que regula els aspectes bàsics de les seves activitats: Autoproveiment, distribució, transport, control de qualitat de la substància i drets del socis.

Veure la Proposició de Llei