Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

L’Ajuntament de Barcelona anuncia que vol tancar el 80% de les associacions Cannàbiques

L’Ajuntament de Barcelona anuncia que vol tancar el 80% de les associacions cannàbiques de Barcelona.
L’informe 170 /2014 de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues ja argumentava la inconstitucionalitat de la regulació de l’exercici de drets fonamentals per part dels Ajuntaments. També advertia que la manca d’una llei reguladora podria fomentar una actuació arbitraria per part de les institucions locals.

Enllaç als informes mencionats:

Proceso de regulación de clubes sociales de cannabis en Catalunya 2014-2015

10 Preguntas : Regulación de los clubs sociales de cannabis en Cataluña

Font: Observatori Civil de Polítiques de Drogues