Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

Arrelem: Comença la Operació Fedataris, som una xarxa

Ara és el moment de demostrar que comptem i ens podem organitzar per defensar els nostres drets fonamentals i viure amb seguretat. El Parlament de Catalunya ha fet un pas endevant i ha obert el procés oficial de recollida de signatures.

Com fer-ho?

Les signatures s’ha de recollir en un periode de 120 díes hàbils des de la recollida del primer plec. Els plecs seran segellats pel Parlament de Catalunya i el procès serà supervisat per la comissió de control.

Qui pot recollir les signatures?

Els fedataris són les persones habilitades per recollir les signatures, colaboren amb el Parlament de Catalunya i la Comissió Promotora. Són les arrels de la Rosa Verda i del procès de regulació.

Han de facilitar les seves dades personals a la Comissió Promotora de La Rosa Verda perquè les presenti al Parlament.

Els Clubs i Associacions poden propossar fedataris?

Sí: El més important que els clubs de Catalunya propossin com a fedataris els seus socis colaboradors i membres de la Junta Directiva. D’aquesta manera cada club serà un centre de recollida de signatures.

Fins quan ens podem fer Fedataris?

Els fedataris es poden fer fins al día 4 de maig de 2015. ARA ÉS L’HORA!

Com ens podem fer fedataris?

Mitjantçant inscripció online, o contactant a info@larosaverda.org