Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

Instruccions per recollir signatures de la ILP La Rosa Verda

SOBRE ELS PLECS:

  • Han de ser validats, segellats i numerats pel Parlament de Catalunya
  • NO es poden fer fotocòpies
  • NO doblegar els plecs
  • Omplir totes les dades (dos cognoms) EN MAJÚSCULES. L’espai de dades és reduït, a una casella poden cabre dues línies. Es recomana que ho ompli el mateix fedatari.
  • Només es pot signar una vegada.
  • Si necessiteu més plecs o si teniu qualsevol dubte sobre com fer la recollida de signatures contacteu amb: info@larosaverda.org
  • L’apartat “DILIGÈNCIA” dels plecs NOMÉS pot ser complimentat per un fedatari.

Si hi ha un error en qualsevol dels camps es podrà ratllar tota la línia i començar una nova. A la diligència final hi ha un apartat per fer constar el nombre de signatures vàlides que conté el plec.

firmas-zoom2

QUI POT SIGNAR?

Ciutadans/es residents o empadronats a Catalunya.

Amb nacionalitat espanyola i residents a Catalunya.

De qualsevol estat de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.

Residents estrangers d’altres països que tenen NIE.

Majors de 16 anys que compleixin un dels tres requisits anteriors (han d’haver complert els anys en el moment de signar).

IMPORTANT

El Nom i cognoms de la persona que signa han de coincidir amb el que apareix al seu DNI, inclosa la lletra.

En el cas de les persones amb permís de residència, el seu número del NIE.

Posar el municipi on el signant està censat o empadronat. Pot no coincidir amb el DNI/NIE.