Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

El Ple de L’Ajuntament del Prat de Llobregat aprova una moció de suport a La Rosa Verda

 NOTA DE PREMSA

L​Ajuntament del Prat aprova per majoria una moció de suport a la campanya de recollida de signatures per la Iniciativa Legislativa Popular La Rosa Verda: “Proposició de Llei reguladora de les associacions de persones consumidores de cànnabis”.

A la sessió plenaria del 7 d’Octubre s’ha aprovat una moció de suport a la ILP per la regulació dels clubs cannàbics. La moció ha estat presentada pel grup Se Puede (la marca local de Podemos), i ha quedat aprovada per ampla majoria amb els vots favorables de tots els grups (ICV, ERC, CiU, Guanyem, Se Puede i PSC), l’únic vot en contra del PP i l’abstenció de Ciutadans.

El text de la moció reconeix la realitat de l’ús social del cànnabis i aposta per unes polítiques públiques de salut que vetllin per l’educació i l’empoderament de les persones a prendre les seves decisions de manera lliure i responsable.

El redactat de la moció també assenyala l’important paper de la societat civil Catalana com a element vertebrador i clau en la defensa dels interessos, drets i les aspiracions de la ciutadania.

Les associacions de consumidors de cànnabis són una manifestació d’aquesta capacitat organitzativa ciutadana actual, i han dut a terme una important i valuosa tasca d’autoregulació, establint criteris i pautes i codis de bones pràctiques. Alhora, la seva existència ha posat de manifest una incontrovertible realitat social respecte al consum de cànnabis i ha construït un model, objecte d’estudi en l’àmbit internacional, en un moment de debat a escala mundial sobre la necessitat d’un canvi en l’orientació de les polítiques de drogues, basat en la reducció de riscos associats al seu ús, i a no criminalitzar a les persones consumidores.

Es considera per tant necessària una norma que estableixi clarament quin ha de ser el model d’activitat dels clubs i associacions cannàbiques basat en la transparència, les bones pràctiques i en la política de traducció de riscos.

En conseqüència, l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha proposat, reunit en sessió plenària, recollint la voluntat popular, l’adopció dels acords següents:

1. Instar a les institucions catalanes a treballar per aconseguir el consens i dotar el nostre país d’una llei que ens permeti regular l’activitat de les associacions cannàbiques sota uns mateixos criteris de salut pública, respecte dels drets civils, sostenibilitat i protecció mediambiental.

2. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya “La Rosa Verda”, la ILP reguladora de les associacions de persones consumidores de cànnabis i a participar, des dels municipis, en el procés de consens per a la nova llei.

3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la campanya “La Rosa Verda”.

4. Organitzar campanyes de sensibilització al municipi per fomentar la participació en la definició d’unes noves polítiques de salut pública que responguin a la realitat i es dirigeixin a aconseguir una ciutadania conscient, crítica i lliure.

5. Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya.

Aquesta moció de suport de l’Ajuntament del Prat té un important valor simbòlic, ja que mostra com des de les administracions locals, més properes a la realitat de la ciutadania, hi ha un interès per regular l’us del cànnabis i per crear un nou marc legal que estigui en sintonia amb el que demana la societat.

El resultat de la votació del ple és indicatiu de què podria passar a una eventual votació al Parlament de Catalunya, donat el cas que la ILP prosperi. Actualment aquesta iniciativa encara la recta final de la campanya de recollida de signatures. Amb 30,000 signatures obtingudes l’equip de fedataris i les associacions han intensificat les accions de recollida per tot el territori, amb l’objectiu d’assolir les 50,000 signatures abans del 28 d’octubre, data en què finalitza el termini.