Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

Les associacions poden proposar-los?

Sí, per l’éxit del procès és imprescindible que cada associació inscrigui com a fedataris els seus socis col·laboradors que presten servei d’atenció al soci i els membres de la Junta Directiva.

Que cada associació es converteixi en un centre de recollida de signatures!