Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

Qui pot ser fedatari?

Persones majors de 18 anys que compleixen algun dels següents requisits:
1. Que tenen la condició política de catalans, d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i no estan privades dels drets polítics.
2. Les persones que no estan privades dels drets polítics  i estan degudament inscrites com domiciliades en el padró d’algun municipi de Catalunya i compleixen un dels següents requisits:
a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Ser ciutadans dels estats membre de la Unió Europea excepte l’Estat espanyol o ciutadans d’Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
c) Residir legalment a Espanya, d’acord amb la normativa en matèria d’estrangeria.

-Si actualment estàs complint una condemna penal no pots ser fedatari.-