Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

Quin és l’objectiu de l’operació?

Fem que la Rosa Verda arreli!

Hem d’aconseguir el més aviat possible que tota associació de consumidors de cànnabis pugui ser un centre de recollida de signatures per la ILP de regulació de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

Fer un equip capaç de dur a terme la campanya de recollida de signatures amb éxit!

Podem ser la Iniciativa Legislativa Popular amb el major nombre de Fedataris de la Historia!