Iniciativa Legislativa Popular de les associacions de persones consumidores de cànnabis.

50.000
67500
signatures
15 de Gener 2016

Salvem els nostres Clubs Socials de Cànnabis ara – Nova sentència condemnatòria del Tribunal Suprem cas Three Monkeys

NOVA SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA DEL TRIBUNAL SUPREM CAS THREE MONKEYS

El Tribunal Suprem s’ha tornat a pronunciar condemnant aquesta vegada als membres de la junta directiva de l’Associació Three Monkeys. La nova sentència consolida la línia establerta per l’anterior de 7 de setembre de 2015 que va condemnar a l’associació Ebers.

El model de Club Social de Cànnabis, que ha donat la volta al món per convertir-se en un referent de les polítiques de drogues basades en la prevenció de riscos i reducció de danys corre perill a Espanya, el seu país d’origen.

Salvem els nostres Clubs Socials de Cànnabis ara:

El Tribunal Suprem ja va indicar la necessitat d’aprovació de normatives administratives que donin cobertura a l’activitat de les associacions en la seva sentència de 7 de setembre: “Ha d’incloure’s una referència a la Llei Foral Navarra 24/2014, de 2 de desembre, reguladora dels col·lectius d’usuaris de cànnabis de Navarra. Tal norma (*arts. 22 i 23) proporciona cobertura legal a la distribució de cànnabis entre els agrupats en una associació. Ha de bastar ara constatar que la vigència de tal Llei està suspesa en virtut de resolució de data 14 d’abril de 2015 del Ple del Tribunal Constitucional (assumpte 1534-2015) en admetre’s a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat promogut pel President del Govern (…).

En la mateixa sentència es va fer esment de la funció d’una legislació administrativa de tolerància:

però no és funció de la jurisprudència (com ho seria d’una hipotètica legislació administrativa de tolerància) establir una espècie de llistat com si es tractés dels requisits d’una llicència administrativa, de manera que la concurrència, encara que fos formal, d’aquestes condicions aboqui a la inoperància de l’art. 368; i l’absència d’una sola d’elles faci néixer el delicte.

Tenim fins al 15 de gener per aconseguir la normativa les signatures per aconseguir l’aprovació de La Rosa Verda, una legislació administrativa de tolerància que salvi els nostres clubs i reconegui, com persones adultes, lliures i responsables dels nostres actes, els nostres drets a la dignitat, a la llibertat i al lliure desenvolupament de la personalitat.

SENTÈNCIA CONDEMNATÒRIA DEL TRIBUNAL SUPREM CAS THREE MONKEYS